Links

Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման մոտավոր մեթոդ Երևանի առանձին թաղամասերի համար

Երևանի առանձին թաղամասերի համար առաջարկվում է սեյսմիկ ռիսկի գնահատման մոտավորմեթոդ ելնելով Սպիտակի երկրաշարժի փորձից: Ներկա հոդվածում կատարված է սեյսմիկ ռիսկի գնահատում Ավան Սայաթ Նովա, Աջափնյակ 15Բ, 16 (Նորաշեն) և Նազարբեկյան (էտալոնային) թաղամասերի համար: Հոդվածի որոշ գաղափարներ օգտագործվել են երեք մագիստրանտների ավարտական աշխատանքներում:

ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԱՎՈՐ ՄԵԹՈԴ

Leave a Reply