Links

Monthly Archives: January 2010

Կայքի մասին

2008 թվականին լրանում է Սպիտակի երկրաշարժի 20 ամյակը: Հայ ժողովրդի հիշողության մեջ այդ երկրաշարժը առանձնանում է նրանով, որ երկրաշարժի հետևանքները շատ ծանր եղան նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության համար: Մարդկային և նյութական հսկայաքանակ կորուստները հետևանք էին ոչ միայն տարերային աղետի աննախադեպ հզորությանը, այլ այն սխալների, որ թույլ էին տրվել սեյսմակայուն շինարարության բնագավառում:

Սպիտակի երկրաշարժի և նրա հետևանքների ուսումնասիրությամբ զբաղվել են ոչ միայն Հայաստանի, այլ արտասահմանյան մի շարք երկրների բազմաթիվ մասնագետներ: Ինչպես հայերեն, այնպես էլ ռուսերեն, անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով հրատարակվել են բազմաթիվ հոդվածներ, գրքեր, որոնցում տարբեր տեսանկյուններից քննարկվել են Սպիտակի երկրաշարժին վերաբերվող զանազան հարցեր: Աղետի 10-ամյակի առիթով ռուսերեն լեզվով լույս է տեսել «Սպիտակի ողբերգությունը չպետք է կրկնվի» գիրքը, սակայն մինչև այժմ չէր ստեղծվել հայկական ինտերնետային կայք, որտեղ կարող էին ի մի բերվել Սպիտակի երկրաշարժին վերաբերվող բոլոր նյութերը, որոնք սփռված են աշխարհով մեկ:

Continue reading