Links

Շինարարություն

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ by Իոսիֆ Պալյան

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԸ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ by Իոսիֆ Պալյան

Մեթոդական ձեռնարկներ

1. Расчет поперечной рамы на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического воздействия. Ереван, 1981.

2. Расчет одноэтажного промздания на особое сочетание нагрузок с учетом сейсмического воздействия. Ереван, 1985.

3. Միահարկ արդյունաբերական շենքի հաշվարկը սեյսմիկ ազդեցության դեպքում ԷՀՄ-ի օգտագործմամբ: Երևան, 1987 թ.:

Սույն մեթոդականների ՊԴՖ տարբերակները ստեղծվել են Վարազդատ Ստեփանյանի աջակցությամբ։